Remonty polegały na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży. Przy ul. Jagiełły wyremontowanych zostało 2 190 m² chodnika, przy ul. Kusocińskiego 990 m², a przy ul. Kaszubskiej wymienionych zostało 388 m² chodnika. Z kolei na ul. Krasickiego remont objął 518 m², a na Wiejskiej 600 m².