Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.00. Wtedy też uczestnicy uroczystości złożą kwiaty i zapalą znicze przy symbolicznym grobie poświęconym obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich.