Nie jest to miejsce na politykę, ale na historię – podkreślił Ryszard Czernecki, prezes jastrzębskiego koła Związku Sybiraków

Dlatego też nie zabrakło wierszy poświęconych tragicznym wydarzeniom sprzed lat, które deklamowali uczniowie Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół Handlowych im. Zesłańców Sybiru. O przedstawienie krótkiej lekcji historii poproszono prezydenta miasta Mariana Janeckiego. – Syberia to nie tylko pojecie geograficzne, ale też polityczne i miejsce kaźni – zaznaczył prezydent, dodając, że wolność jest darem, o który trzeba dbać.

Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przy symbolicznym grobie poświęconym obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich.