Robotnicy rozebrali dotychczasowe, technicznie wyeksploatowane i nienadające się do dalszego użytkowania schody z płyt betonowych prefabrykowanych, a w ich miejsce wykonali nowe schody żelbetowe.

Schody obłożone są kostką betonową na zaprawie mrozoodpornej, a ponadto został wyremontowany chodnik stanowiący ich połączenie. Szerokość nowych schodów wynosi 2,50 mb w świetle belek policzkowych. Schody wyposażone są w dwustronne balustrady z rur stalowych oraz zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej i zabezpieczone antykorozyjnie.