Place zabaw powstały w ramach partnerskich projektów transgranicznych dofinansowanych ze środków Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Jastrzębie-Zdrój z Hawierzowem realizowało projekt „Baw się i ucz”, natomiast z Karwiną „Uczymy się języka przez zabawę”. Ich podsumowaniem była zorganizowana 23 września impreza dla dzieci w Domu Zdrojowym, towarzysząca otwarciu placów zabaw. Wśród licznych atrakcji przewidziano m.in.: gry i zabawy integracyjne z animatorem, punkt plastyczny prowadzony przez jastrzębską bibliotekę, „spacer” po wystawie „Historia węglem pisana”, powstałej w ramach projektu transgranicznego z miastem Hawierzów w Galerii Historii Miasta oraz punkt edukacyjny Straży Miejskiej. Wszystkie działania podkreślały polsko-czeski charakter spotkania.