Konsultacje przeprowadzono w terminie od 12 do 22 września 2014r.