Seminarium odbędzie się 7 października 2014 r. w Rybnickim Inkubatorze Technologicznym.

W trakcie seminarium zostaną przekazane szczegółowe informacje na temat:

– podstaw prawnych dot. przetwarzania danych osobowych,

– obowiązków beneficjenta związanych z przetwarzaniem danych,

– podsystemu Monitorowania EFS,

– bezpieczeństwa danych

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenia do 3 października 2014 r. (do godziny 12.00) za pośrednictwem strony internetowej (zgłoszenie on-line), poprzez e-mail: info_rybnik@roEFS.pl Udział w seminarium mogą wziąć WYŁĄCZNIE osoby, które otrzymały od Ośrodka EFS oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się na seminarium.

Maksymalna liczba uczestników seminarium: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Seminarium jest bezpłatne. W ramach spotkania uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz poczęstunek. Dojazd we własnym zakresie.

Seminarium jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku przy Rudzkim Inkubatorze

Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik, tel./fax 032 756 95 37

www.rybnik.roEFS.pl

Formularz zgłoszeniowy