Celem zawodów jest popularyzacja warcabów stupolowych wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a także podniesienie kategorii warcabowych i rankingu jak i rehabilitacja społeczna.

Impreza odbędzie się w sali lustrzanej hali widowiskowo-sportowej. Organizatorem zawodów jest Zarząd Klubu Sportowo-Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących „Cross Jastrzębie” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.