Tym samym przedszkole znalazło się w elitarnym gronie placówek kształtujących zdrowy tryb życia.  Certyfikat został wręczony na ręce pani dyrektor przez Barbarę Dobias – Mola, która pełni funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, konsultanta ROM-E Metis w Katowicach.

Dzieci wystąpiły w  przygotowanym na tę okazję okolicznościowym programie artystycznym. Zaproszonym gościom oraz rodzicom zaprezentowany został także film promujący i upowszechniający przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektu „Marsz po zdrowie”, który realizowany jest w placówce od 2012 r.