Zadanie obejmuje przebudowę w obrębie ul. Frysztackiej w Moszczenicy układu drogowego wraz z wykonaniem odwodnienia i wodociągu.

Przeprowadzony ma być też remont nawierzchni ul. Gajowej w Boryni na odc. 180 m. poprzez usunięcie nawierzchni z destruktu asfaltowego i ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej.