Działania realizowane są w ramach projektu „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim” na bezpośrednie zlecenie Komisji Europejskiej w ramach Akcji przygotowawczej Programu "Gwarancje dla młodzieży".

Gwarancje dla młodzieży

To nowa inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, która ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę pracy lub pakietu szkoleń w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy.

„Tworzenie Partnerstwa na rzec z zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

To jedyny projekt realizowany w Polsce w ramach którego testowany jest pionierski model współpracy lokalnej pomiędzy trzema sektorami: publicznym, prywatnym komercyjnym oraz społecznym. Specjalnie powołana grupa ekspertów od października ubiegłego roku przygotowała system współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia runku pracy, szkołami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. Jeśli model okaże się skuteczny, w przyszłości będzie mógł zostać wykorzystany na poziomie lokalnym zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. W założeniach ma być dostosowany do wdrażania w dowolnej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mniejszych miejscowościach (do 25 tys. mieszkańców), które zmagają się z trudnościami w transmisji na rynek pracy osób młodych (do 24. roku życia).

Seminaria odbędą się w Warszawie (7 października), Krakowie (9 października), Katowicach (16 października), Wrocławiu (21 października), Gdańsku (23 października) oraz w Lublinie (28 października).

Do udziału w seminarium zaproszeni zostaną przedstawiciele: władz lokalnych oraz samorządowych sektora edukacji i oświaty, organizacji pozarządowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, uczelni wyższych (dyrektorzy, nauczyciele), sektora prywatnego – komercyjnego w zakresie nowych technologii, edukacji, oświaty oraz specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Więcej informacji na temat seminariów i projektu można znaleźć na stronie internetowej www.gwarancje.edu.pl. Zainteresowani udziałem, proszeni są o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa.

Podczas seminariów organizowane będą konkursy z nagrodami (m.in. drukarki firmy Ricoh, gry i narzędzia dydaktyczne).

Wszyscy zainteresowani udziałem, proszeni są o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego.

Seminaria zostały objęte patronatem honorowym: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Mazowieckiego, Lubelskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Warszawie.

TERMINARZ

Miejsce: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa ul. Stokłosy 3

Termin: 7 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Hotel Europejski, Kraków, ul. Lubicz 5

Termin: 9 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11a

Termin: 16 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław, ul. Fabryczna 29/31

Termin: 21 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk, al. J.Hellera 14

Termin: 23 października 2014 r., godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej "Chatka Żaka", Lublin, ul.Radziszewskiego 16

Termin: 28 października 2014 r., godz.