Dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostało objętych siedemnastu uczniów trzeciej klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 4 270,00  zł.