Poręczenie wynosi w sumie 1 825 650 zł, a pożyczka jest przeznaczona na realizację projektu pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni szpitala na Stację Dializ” realizowanego w ramach Inicjatywy JESSICA.

Szpital przystąpił już do realizacji projektu, ale uruchomienie pożyczki wymagało uzupełnienia poręczenia o 1 mln zł. Zabezpieczenie takie zadeklarowało wcześniej Województwo Śląskie, ale ponieważ musiało od niego odstąpić, to dyrekcja lecznicy zwróciła się do miasta z prośbą o pomoc. Wiemy jak ważna dla szpitala jest ta inwestycja, dlatego zdecydowałem o udzieleniu takiego poręczenia – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Celem projektu jest przebudowa i modernizacja Stacji Dializ oraz zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby pacjentów szpitala, a także osób ich odwiedzających.