Porządek obrad:

1. Otwarcie XI sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Wykład byłego ambasadora Polski na Węgrzech – Grzegorza Łubczyka.

4. Wykład przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej – Eweliny Małachowskiej.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.

6. Odczytanie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika celem uhonorowania Henryka Sławika.

8. Zakończenie obrad sesji.