Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

1. Regulacje prawne, obowiązki oraz podstawowe pojęcia w obszarze ochrony wizerunku oraz danych osobowych w działalności podmiotów ekonomii społecznej.
2. Zasady wykorzystywania wizerunku w działalności podmiotów ekonomii społecznej.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych w działalności podmiotów ekonomii społecznej, w tym danych zwykłych oraz danych wrażliwych.
4. Roszczenia związane z ochroną wizerunku oraz danych osobowych w działalności podmiotów ekonomii społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Szkolenie odbędzie się 22 października od godz. 16.00 do 20.30 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12A w Jastrzębiu-Zdroju. Organizatorem jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy: – wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku), a następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl, lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w terminie do 20 października 2014r.

W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.