Gala finałowa konkursu „Nauczyciel Roku” odbyła się 13 października na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczyści wzięła udział m.in. wiceminister edukacji narodowej Joanna Berdzik.

Mówi się, że edukacja powinna odpowiadać na wyzwania rzeczywistości. Myślę jednak, że tak naprawdę powinna przyszłość kreować. Żeby tak się stało, potrzebni są ludzie, potrzebni są nauczyciele, którzy pozwalają swoim uczniom kreować przyszłość. To właśnie ci pasjonaci – powiedziała do trzynaściorga finalistów Podsekretarz Stanu w MEN.
 
Tegoroczny konkurs „Nauczyciel Roku” to już 13. edycja. Organizują go Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz tygodnik „Głos Nauczycielski”. Kandydatów zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.

Laureatka – Barbara Halska uczy w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Jest propagatorką nowych technologii w edukacji, autorką podręcznika do nauki zawodu technik informatyk w kwalifikacji: projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Jej uczniowie zdobywają międzynarodowe nagrody np. w Brukseli, Paryżu, Seulu.