Tym samym placówka nie otrzymała kontraktu w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej.

Dlatego też prezydent miasta Marian Janecki zwrócił się do Ewy Momot, dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu i ogłoszenie konkursu uzupełniającego na poradnię rehabilitacyjną w Jastrzębiu-Zdroju.

Brak kontraktu, dotychczas wzorowo realizowanego przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej, spowodował, że w mieście funkcjonuje tylko jedna placówka medyczna posiadająca możliwości leczenia dzieci w poradni rehabilitacyjnej. Z posiadanych informacji wynika, że i ten kontrakt uległ już wyczerpaniu. W mojej ocenie, jest to sytuacja niedopuszczalna i w sposób ewidentny narusza prawo ubezpieczonych do gwarantowanych świadczeń medycznych – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Zdaniem prezydenta, w wyniku decyzji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, uszczerbku doznał nie tylko Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, którego interes prawny został bezzasadnie i ewidentnie naruszony, ale także i przede wszystkim cierpią dzieci – mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój – które wraz z rodzicami bezskutecznie szukają pomocy, która prawnie im się należy. Stąd też prezydent wystąpił do dyrektora katowickiego oddziału o ponowne wnikliwe przeanalizowanie tematu i wydanie decyzji w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu na poradnię rehabilitacyjną dla miasta Jastrzębie-Zdrój. Pozwoli to jedynej placówce w regionie udzielać specjalistycznej pomocy medycznej na bardzo wysokim poziomie, zapewniając jednocześnie kompleksowość i ciągłość leczenia naszym małym mieszkańcom.