Podczas uroczystej sesji, która odbyła się 15 października, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika celem uhonorowania Henryka Sławika.

Henryk Sławik jest bohaterem Trzech Narodów – polskiego, węgierskiego i żydowskiego, jednym z największych „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. W 1944 roku został powieszony w niemieckim obozie zagłady Mauthausen-Gusen za wieloletnią, wzorową opiekę na Węgrzech nad tysiącami polskich uchodźców, za pomoc w przerzutach naszych żołnierzy z przyjaznych nam Węgier do tworzonej we Francji armii gen. Władysława Sikorskiego oraz za skuteczne ratowanie Żydów z Polski.

Zgromadzeni w Domu Zdrojowym podczas uroczystej sesji mogli wysłuchać wykładu byłego ambasadora Polski na Węgrzech, Grzegorza Łubczyka, a także przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, Eweliny Małachowskiej. Odczytano również uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 września 2014 r. upamiętniającą 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora.