Roboty obejmowały m.in. wymianę nawierzchni na moście, wykonanie izolacji ustroju nośnego, odwodnienie izolacji płyty pomostu oraz wymianę elementów wyposażenia. Drogowcy przeprowadzili również remont nawierzchni na dojazdach i wymienili bariery ochronne na moście oraz na dojazdach. Ponadto w zakres zadania wchodził remont skarp pod obiektem z odtworzeniem umocnienia brzegów potoku Jastrzębianka.

Jeśli chodzi o kładkę, to tutaj wymieniona została nawierzchnia ustroju nośnego na izolacjo-nawierzchnię. Prace objęły także remont konstrukcji chodnika na dojściach, wymianę balustrad na obiekcie i dojściach oraz remont skarp i umocnienie brzegów potoku.

Koszt prac wyniósł ponad 540 tys. zł.