Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Publikacje dotyczą pięciu wycieczkowych tras rowerowych na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina.

Publikacje dostępne są również w wersji elektronicznej w zakładce „Informator – Publikacje miasta”.