Szkolenie odbędzie się w środę 29 października o godzinie 16.30 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Wrzosowa 12a, Jastrzębie-Zdrój).

Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo na adres biuro@cop.zory.pl, telefonicznie pod numerem 532 356 059 lub bezpośrednio w siedzibie Jastrzębskiego Centrum. W szkoleniu może uczestniczyć kilka osób z danej organizacji. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia:

 – uregulowania prawne w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości,

– osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości,

– dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowy plan kont,

– otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,

– rodzaje dokumentów księgowych i sposób ich opisywania,

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,

– przychody i koszty organizacji,

– ewidencja zdarzeń gospodarczych,

– sprawozdawczość finansowa – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa,

– terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości,

– warsztaty praktyczne,

– dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego".