Akademia w szkole była okazją do podziękowań, ale także do wspomnień. Uroczystość poprowadziła Małgorzata Targiel, wicedyrektor szkoły. – Kredę wyparły markery, notatki mapy mentalne, komputer tablety i tablice interaktywne, tylko uczeń wydaje się być wciąż taki sam – powiedziała wicedyrektorka podczas przybliżania wszystkim zebranym historii szkoły.

Ta szkoła była pierwszym liceum w Jastrzębiu-Zdroju, a także pierwszą szkołą, która zapoczątkowała wymianę uczniów z Francji. I ta wymiana nieustannie trwa od 1998 roku. Teraz do tego dołączyła wymiana z uczniami z Holandii i Czech. Życie nie może być zamknięte w szkole, musi emanować na zewnątrz –  powiedział prezydent miasta Marian Janecki.

Oprawę artystyczną obchodów 50. lecia ZS 1 zapewnili uczniowie oraz absolwenci tej szkoły.

18 października w murach „jedynki” odbył się zjazd absolwentów. W programie nie zabrakło akademii, zwiedzania szkoły, wystawy okolicznościowej, poczęstunku i wieczorku tanecznego.