23 październikaa 2014

Budowa nowej ścieżki rowerowej oraz rewitalizacja przylegającego do niej terenu możliwa była dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego w partnerstwie z miastem Karwina projektu pn. „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Otwarcie inwestycji w terenie poprzedził polsko-czeski rajd rowerowy, który mimo mocno niesprzyjających warunków atmosferycznych odbył się tego dnia na trasie Jastrzębie-Zdrój – Karwina.

– Słowa uznania należą się rowerzystom, którzy wzięli udział w rajdzie. W zdecydowanej większości były to osoby zrzeszone w Klubie Turystyki Kolarskiej „Wiercipięta” z jastrzębskiego oddziału PTTK, którym serdecznie dziękuję za liczny udział w tym wydarzeniu – mówi prezydent miasta Marian Janecki. – Chciałbym również podkreślić, że zrewitalizowany teren w parku przy ul. Żeromskiego jest dedykowany przede wszystkim miłośnikom turystyki rowerowej z obu stron granicy, dla których w ramach projektu wypracowaliśmy także pięć tematycznych, wycieczkowych tras rowerowych na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina – dodaje prezydent.

Tego dnia, na towarzyszącej otwarciu inwestycji konferencji prasowej, podsumowano realizację projektu oraz zaprezentowano dobrą współpracę Jastrzębia-Zdroju z Karwiną. O zakresie karwińskiej części projektu i terminach jego realizacji poinformował zastępca prezydenta miasta Karwina, Lukáš Raszyk.

– Nasza inwestycja jest jeszcze w fazie realizacji. Budowę ścieżki rowerowej z Parku Bożeny Nemcowej w Karwinie planujemy ukończyć w lipcu 2015 r., wtedy też zorganizowany zostanie czesko-polski rajd rowerowy, do udziału w którym już dzisiaj zapraszam – mówi Lukáš Raszyk.

O dobrej współpracy obu miast wypowiedział się dyrektor biura polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński, Bogdan Kasperek. Podkreślił on dużą aktywność Jastrzębia-Zdroju w zakresie realizacji działań transgranicznych w partnerstwie z Karwiną i Hawierzowem oraz fakt, że wszystkie dotychczasowe wspólne małe projekty, pozwoliły wypracować dobre relacje i taki poziom współpracy, który pozwala sięgać po wsparcie dużych partnerskich projektów inwestycyjnych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRZEKRACZAMY GRANICE

loga do projektu