Prace obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej na chodniku i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 909,00 m² wraz z wymianą podbudowy, a także wymianę istniejących krawężników betonowych na nowe. Oprócz tego w zakres zadania wchodzi frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową i wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 2730,00 m².

Ponadto wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej oraz z kruszywa łamanego, robotnicy ułożą też przepusty z rur i umocnią dno rowu korytkami prefabrykowanymi. Prace zakończą się do zimy.