Projekt skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej z subregionu zachodniego województwa śląskiego.

W ramach projektu 25 listopada zostanie zorganizowana bezpłatna wizyta studyjna do Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” w Kluczach. Wyjazd zaplanowano w godzinach porannych, powrót w godzinach popołudniowych.

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” to podmiot wielobranżowy, który rozpoczął swoją działalność od gastronomii, a obecnie rozwija się również w branży szkoleniowej, budowlanej, opiekuńczej oraz kompleksowo obsługuje wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe i biznesowe.

Celem wizyty będzie przekazanie Państwu praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania Spółdzielni, jej dobrych praktyk oraz zachęcenie organizacji do podejmowania działalności  odpłatnej bądź działalności gospodarczej.Wizyta skierowana jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, którzy są uczestnikami projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

W przypadku osób zainteresowanych wyjazdem, którzy nie są uczestnikami Projektu, warunkiem będzie wypełnienie stosownej deklaracji uprawniającej do korzystania z usług świadczonych w Projekcie. Deklarację można wypełnić w Inkubatorze Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego  przy ul. Wrzosowej 12 A w Jastrzębiu-Zdroju.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo należy zgłosić do 12 listopada do Urzędu Miasta, Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych, Al. Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój, tel. 32/4785135, 32/4785151, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.