Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

– zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 5 września 2014 r.,

– omówienie wpływu zmian na księgowość NGO,

– modyfikacja polityki rachunkowości i planu kont

Spotkania są przeznaczone dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie się do dnia 3 listopada 2014 na e-mail: sonia.lenarczyk@cris.org.pl lub iprzybylska@um.jastrzebie.pl oraz pod nr tel. 32 471-95-55 lub 32 739-55-12 wew. 105.

Warunkiem udziału jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie (tzw. formularza PEFS)
– dotyczy osób, które nie uczestniczyły jeszcze w działaniach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.

„Zmiany w ustawie o rachunkowości w odniesieniu do organizacji pozarządowych”

Data: 5.11.2014r.

Godzina: 15.00-18.00

Miejsce: Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.