Będą to:

– na ul. Okrzei na odcinku od ul. Cieszyńskiej do domu pogrzebowego – „zakaz zatrzymywania się” po obu stronach jezdni,

– na ul. Ogrodowej na odcinku od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Dębową – „zakaz zatrzymywania się” po obu stronach jezdni,

– na ul. Dębowej – „zakaz ruchu”.