Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 2 grudnia do 7 maja. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła sportowych talentów” i dyplomy honorowe.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełnią lekcje wychowania fizycznego, a także wzmocnienie roli nauczyciela oraz pomoc w zaplanowaniu i zaproponowanie nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych. Jednym z celów jest także kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz promowanie aktywności wśród uczniów.

Więcej informacji na www.sportowe-talenty.com.pl