Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na pokrywanie kosztów pomocy prawnej, psychologicznej, a także świadczeń medycznych, edukacyjnych i rzeczowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

W obecnej edycji konkursu maksymalna pula środków przeznaczonych na dotacje wynosi 16.300.000 zł (szesnaście milionów trzysta tysięcy złotych). Każdy startujący w konkursie podmiot może ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) na realizację zadania na terenie jednego województwa.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6517,vii-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie.html