Przejrzysty, czytelny i łatwy w obsłudze – to tylko niektóre z zalet nowego BIP-u, który wprowadzony został dla naszego miasta. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 r. określa zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej, wskazuje także tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu wymieniono tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strona dostępna jest pod adresem www.bip.jastrzebie.pl