W ramach tego projektu będzie przeprowadzony cykl szkoleń, których celem jest wsparcie organizacji w dostosowaniu swojej działalności do wymogów opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Szkolenia mają charakter praktyczny, a uczestnicy otrzymają wzorcową dokumentację ochrony danych osobowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.