Boisko będzie miało nawierzchnię poliuretanową wykonaną na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego. Obiekt zostanie wyposażony w kompletne zestawy sportowe do gier wraz z ochraniaczami na słupki, siatki, stanowiska sędziowskie itp. niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej gry. Będzie też infrastruktura towarzysząca jak: oświetlenie, ogrodzenie terenu, piłkochwyty, dojścia i dojazdy oraz schody terenowe. Oprócz tego przewidziano dostawę i montaż kontenerów stróżówki i WC wraz z wyposażeniem funkcjonalnym oraz podłączeniem do mediów.