Otwieramy dziś Drogę Główną Południową, czyli obwodnicę Jastrzębia-Zdroju. To arteria, która ostatecznie ma połączyć Pszczynę z Raciborzem. My już swój odcinek drogi mamy, który przebiega przez nasze miasto, a kończy się rondem w Mszanie. Od 1996 roku planowaliśmy tą inwestycję. Jak widzimy, musiało upłynąć sporo czasu by kierowcy mogli wjechać na tą drogę. Dziś w 2014 roku, możemy powiedzieć, jak ważna jest to droga, nie tylko dla Jastrzębia, ale także dla naszego regionu – powiedział prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój Marian Janecki

Drugi etap DGP liczy 5,221 km i prowadzi od ul. Stodoły do ul. Wodzisławskiej w Mszanie. Powstały tu trzy skrzyżowania z ul.: Pochwacie, Połomską i Wodzisławską (skrzyżowanie typu rondo) oraz dwa wiadukty drogowe. Prace objęły również budowę ekranów akustycznych oraz oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań, wiaduktów i przejazdu kolejowego. Oprócz tego wybudowane zostały urządzenia odwadniające, osadniki i zbiorniki odparowujące wodę, a także przebudowane i zabezpieczone kolidujące uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne. Drogę budowało konsorcjum firm: M-Silnice a.s (S.A.) oraz Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A., a prace trwały 1 rok i 11 miesięcy.

Była to trudna inwestycja, ponieważ jest na obszarze objętym szkodami górniczymi. Oczywiście zostało to uwzględnione w projekcie. Nie jest to nasza pierwsza inwestycja w Polsce, ale największa jaką realizowaliśmy. Czujemy się tu jak w domu – zaznaczył Zdeněk Babka wiceprezes M-Silnice a.s (S.A.).

Projekt „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został wpisany na listę Projektów Kluczowych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji II etapu DGP wynosi około 130,7 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to około 113 mln zł, a dofinansowanie z RPO WSL około 69 mln zł. Dotacja celowa z budżetu województwa wyniosła około 18 mln zł.

W imieniu społeczności gminy Mszana bardzo dziękuję miastu Jastrzębie-Zdrój za taką inwestycję drogową. Dzięki Wam mamy w gminie pierwsze rondo. To nie tylko obwodnica dla Jastrzębia-Zdroju, ale także kawał dobrej drogi dla nas. Dziękuję panu prezydentowi Marianowi Janeckiemu za bardzo dobrą współpracę – podkreślił wójt Mszany, Mirosław Szymanek.

Przypomnijmy, I etap Drogi Głównej Południowej ma 3,350 km i biegnie od ul. Pszczyńskiej od strony Pawłowic do ul. Stodoły. Odcinek ten został oddany do ruchu w lipcu 2013 roku. Docelowo Droga Główna Południowa ma połączyć Pszczynę, Pawłowice Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, powiat wodzisławski i Racibórz.

Dziś możemy tylko pogratulować tego odcinka, który został oddany do użytku i prosić, żeby trzymać za nas kciuki, żeby jak najszybciej nastąpiła realizacja na terenie powiatu wodzisławskiego – podsumował starosta wodzisławski, Tadeusz Skatuła.