Głównym bohaterem spotkania był ks. prałat Bernard Czernecki – autor wielu wspomnień zawartych także w tym wydawnictwie. Książka wydana została w związku z 60.leciem kapłaństwa i 40.leciem posługi duszpasterskiej w Jastrzębiu-Zdroju ks. prałata.

Kronika słynnego kościoła „na górce” jest czymś więcej niż tylko zapisem życia religijnego parafii zbudowanej przez mieszkańców górniczego Jastrzębia. To również osobiste spojrzenie kapłana na rozgrywające się tu wydarzenia dwóch ostatnich dekad Polski Ludowej. To ważny dokument świadczący o roli duchowieństwa i robotników w walce o godność, wolność i solidarność.