Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 listopada w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Laliki” w Beskidzie Żywieckim.

Study Circle to narzędzie aktywizacji i metoda kształcenia w małych grupach. Grupy te często określa się mianem samouczących się, bo bazują na wkładzie każdego z członków grupy. Osoby, które chcą zdobyć nową wiedzę czy rozwiązać jakiś problem spotykają się i wspólnym wysiłkiem zgłębiają ustalony wcześniej temat. Fundamentem metody jest założenie, że każdy coś wie, każdy dysponuje jakąś wiedzą, umiejętnościami i może podzielić się tym z innymi.  W Szwecji w grupach Study Circle uczestniczy 2 miliony osób rocznie.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla kadry kierowniczej organizacji i instytucji związanych ze sferą wsparcia, pomocy społecznej i rynku pracy. Udział w zajęciach, nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Aby zgłosić się na szkolenie lub uzyskać o nim więcej informacji należy skontaktować się z Izabellą Kaznowską: 32 739 55 12 w. 105. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:
Anna Cebula  – certyfikowana facylitatorka metody Study Circle, absolwentka Śląskiej Szkoły Trenerów oraz Training for trainers in EuroMed.
Dorota Honisz – animatorka lokalna, certyfikowana facylitatorka metody Study Circle, facylitator ponad 10 grup Study Circle w Polsce.
Rolf Lindahl – wieloletni kierownik szwedzkiego Ośrodka Study Circle w Östersund (wystąpienie Rolfa Lindahla będzie tłumaczone).