Od 30 października do 4 listopada przedstawiciele Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego przebywali w Norymberdze, gdzie brali udział w Międzynarodowym Konkursie „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty” – iENA 2014.

Ponad 700 wynalazków, pomysłów i ciekawych rozwiązań, które prezentowali twórcy z ponad 30 krajów świata robiło niesamowite wrażenie i podkreślało rozmach imprezy. Bardzo liczną grupę stanowili Ci, których wytwory dobrze znamy i korzystamy z nich codziennie, często nawet nieświadomie, czyli Chińczycy, wśród których była niemała liczba młodych wynalazców. W ogóle na targach iENA, w odróżnieniu od innych tego typu imprez, można było spotkać wielu młodych wynalazców. A wśród nich trójka przedstawicieli Sobieskiego, czyli Sławek Kozok – tegoroczny absolwent, Tomek Kropiwnicki, Franciszek Kucharski oraz trójka opiekunów czyli Krzysztof Smyczek, Wojciech Warchał oraz Zbigniew Pałasz. Tym razem chłopcy prezentowali dwie prace: „Latarka dla niewidomych” oraz „ESKONzO II”. Trzeba przyznać, że prezentowali je niezwykle ciekawie, bo zainteresowanie pracami wśród innych wystawców oraz odwiedzających było duże. Co więcej, chłopcy przedstawiali swoje projekty w języku angielskim i robili to bardzo przekonująco. Przyszedł też czas na zaprezentowanie  prac przed jury. Jak się okazało, znalazły one uznanie w oczach oceniających, gdyż projekt „Latarka dla niewidomych” otrzymał Srebrny Medal iENA 2014, a projekt „ESKONzO II” brązowy. Jednak nie tylko organizatorzy dostrzegli wysoką jakość naszych prac, lecz także organizacje i stowarzyszenia wynalazców z innych krajów i nagrodzili chłopców dodatkowymi nagrodami: nagrodą specjalną Ministerstwa Gospodarki Angoli dla „Latarki dla niewidomych”, nagrody specjalne od stowarzyszeń wynalazców Portugalii, Iranu, Korei Południowej dla „ESKONzO II”.