Szkolenie obejmować będzie zagadnienia związane ze stresem i skutecznym radzeniem sobie ze skutkami stresu oraz zarządzaniem czasem, szczególnie w aspekcie pracy w organizacjach pozarządowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznania podstawowych technik i metod redukcji stresu, a także planowania i określania realizowanych celów.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego ( Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rybnik, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia w godzinach od 16.00 do 20.30 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a. Organizatorem jest Żorskiej Centrum Organizacji Pozarządowych.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy: – wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku), a następnie przesłać wypełniony formularz na adres: iprzybylska@um.jastrzebie.pl, lub dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w terminie do 1 grudnia 2014r. W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową prosimy o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.