14 osób zgłosiło się, by sprawdzić swoje umiejętności wokalne, ale także by się świetnie pobawić. Impreza, by oddać typowy charakter karaoke, odbyła się w Kawiarni Parkowa – Klubie 30+. Każdy uczestnik z listy 112 utworów wybrał dwa. Po zaśpiewaniu jednej z nich ich jury w składzie: Joanna Smajdor, Waldemar Halfar i Dawid Będuch wybrało finałową 10, która miała możliwość zaśpiewania drugiej piosenki.

Werdykt jury Jesiennego Karaoke:

I miejsce – Mateusz Wiskulski, otrzymał kwotę 200 zł,

II miejsce – Paulina Goranov, Piotr Wdowczyk, Dominika Kozak – każda osoba otrzymała nagrodę w wysokości 100 zł. Wyróżnienie o kwocie 50 zł, otrzymała Natalia Smajdor oraz Paweł Stanula