Zebrane środki pieniężne Hospicjum przeznaczy na zakup sprzętu niezbędnego do pielęgnacji chorych oraz środków higieny osobistej.

Dziękujemy księżom proboszczom i władzom miasta za przychylność i zgodę na kwestę na cmentarzach parafialnych i komunalnych. A także kwestującym, koordynatorom i opiekunom, członkom Hospicjum Domowego, młodym wolontariuszom szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych  oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam przy organizacji kwesty – dziękują organizatorzy z Hospicjum Domowego.