Aby przystąpić do konkursów należy złożyć oferty wraz z załącznikami do 15 grudnia.

Oferty można składać w Kancelarii (pok. 020A) Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 (liczy się data wpływu do Kancelarii, również w przypadku wysłania oferty pocztą).

Wzór oferty znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: www.jastrzebie.pl oraz w Urzędzie Miasta w pokoju 205 A, referat Kultury i Sportu. Szczegółowe informacje tel. 32 47 85 241 lub 32 47 85 335.