Spotkanie informacyjne, dotyczące konkursu,  odbędzie się 8 grudnia w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23 Katowice (Sala Kolumnowa).

Początek spotkania o godz. 10.00 (od godz. 9.30 – możliwość rejestracji), natomiast zakończenie planowane jest ok. 14.00.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną główne zasady ubiegania się o dotacje w ramach konkursu FIO 2015, w tym informacje dotyczące: podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, ogólnych i szczegółowych kryteriów oceny, procedury oceny i przyznawania dotacji, komponenty. Przedstawiona zostanie również prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej.

Spotkanie będzie prowadzone przez  ekspertkę oceniającą oferty FIO z ramienia MPiPS – Magdalenę Arczewską.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 grudnia do godz. 12.00 (w przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru uczestników). W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby, które otrzymają potwierdzenie drogą e-mail.

Formularz rejestracyjny