Do tej pory realizowane były m.in. następujące innowacje:

– „Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy”, której głównym celem było przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do podjęcia właściwej decyzji związanej z wyborem szkoły, udzielanie informacji dotyczących rynku pracy, organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, pomoc we właściwym wykorzystaniu swoich uzdolnień i predyspozycji oraz zmniejszenie obaw uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, związanych z podjęciem przez nich aktywności zawodowej.

 -„Mam przyjaciela w szpitalu” – wsparcie uczniów niepełnosprawnych podczas pobytu w szpitalu mające na celu niwelowanie skutków długotrwałego pobytu w placówce leczniczej oraz przygotowanie ich do powrotu do tzw. „normalności”.

A od listopada br. w szkole prowadzone są dwie kolejne, bardzo ciekawe innowacje. Pierwsza to zajęcia integrujące uczniów niepełnosprawnych oraz rozwijające ich zainteresowania poprzez grę w szachy. Nosi ona tytuł „Małe Królestwo”. Dzieci uczące się gry w szachy, zarówno chore jak
i zdrowe, dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się, doskonalą swoje umysły, nie dostrzegając różnic czy dolegliwości zdrowotnych.

Druga z kolei o nazwie „Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
u uczniów z niepełnosprawnością” ma na celu kształtowanie, wzmacnianie pozytywnego, realnego poczucia własnej wartości i podnoszenie poziomu samoakceptacji oraz obniżenie negatywnych napięć i emocji, a także rozwijanie motywacji, kreatywności i indywidualnych zainteresowań.

To tylko część akcji podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli Zespołu Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Jastrzębiu – Zdroju, którzy kierują się zasadą, by dziecko i troska o jego dobro były zawsze na pierwszym miejscu.