W zakładce Organizacje pozarządowe można przeczytać wywiad z paniami prowadzącymi Stowarzyszenie "Pokolenie Jana Pawła II".

Stowarzyszenie „Pokolenie Jana Pawła II” powstało w 2005 roku, a wraz z nim jego status, który określa cele i zadania organizacji. Głównym założeniem stowarzyszenia była pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.