Na naszych ziemiach istnieje wiele tradycji ludowych, które przetrwały do czasów obecnych w niezmienionej lub też w zmodyfikowanej formie. Wystawa etnograficzna „Obrzędowość zimowa na ziemi pszczyńskiej” ukazuje w kolejności chronologicznej obrzędy i zwyczaje od okresu Adwentu do Wielkiego Postu, m. in. Barbórka, chodzenie po mikołajstwie, obrzędowość wigilijna i bożonarodzeniowa, dzień św. Walentego. Ramy czasowe materiału prezentowanego na wystawie obejmują okres od lat międzywojennych do współczesności. Wystawa opatrzona zastała opisami, które tłumaczą pochodzenie, znaczenie i symbolikę danych obrzędów czasu zimowego.

Wystawę tworzą eksponaty, wydruki wielkoformatowe oraz reprodukcje zdjęć współczesnych i archiwalnych, pochodzące z Muzeum Miejskiego w Tychach. Ekspozycja została uzupełniona zbiorami własnym Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju i potrwa do 13 lutego 2015 r.