Kurs FunEnglish.pl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Łączy naukę z zabawą, co pozwala szybko zdobywać kolejne umiejętności językowe. Wystarczy, jeżeli dzieci będą uczyły się dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy zobaczyć pierwsze efekty nauki. Dzieci mogą korzystać z kursu samodzielnie w bibliotece.

Kurs FunEnglish.pl jako pierwszy w Polsce otrzymał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2011 roku jest bezpłatnie udostępniany bibliotekom publicznym w ramach projektu „FunEnglish w bibliotece”, prowadzonego przez firmę Funmedia we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju dołączyła do czwartej edycji tego przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy do wszystkich placówek bibliotecznych w naszym mieście.