Przedmiotem konkursu jest sfinansowanie w ramach projektu przedsięwzięć mających charakter inicjatywy lokalnej mieszkańców, tj. rozwiązującej istniejący problem społeczny w danej gminie/dzielnicy/sołectwie.

Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku do pobrania – http://subregion.pl/news/pokaz/5/4/59346

Podpisany projekt w formie papierowej należy dostarczyć (w zamkniętej kopercie) osobiście na adres Biura Związku lub przesłać pocztą na adres Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik do dnia 18 grudnia 2014 r., do godz. 15.00.

Ponadto, wniosek należy również przesłać drogą e-mailową na adres: biuro@subregion.pl oraz biuro@federacja.slask.pl, nie później niż w dniu złożenia/przesłania jego wersji papierowej.