Podjęte zostały uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19.12.2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,

– emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

– wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015r.,

– wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2015,

– wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2015 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży,

– wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.