Porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Prezydenta Miasta.

6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

7. Wybór komisji skrutacyjnej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących:

– ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta,

– stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– powołania stałych komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustalenia przedmiotu ich działania i liczebności,

– ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.