Tym samym Anna Hetman uzyskała 57,79% poparcia, natomiast Marian Janecki 42,21%.

Frekwencja w naszym mieście wyniosła 36,74%.