Na szkolnym korytarzu porozwieszane zostały plakaty informujące o tym wydarzeniu oraz gazetka szkolna. W zorganizowanych akcjach aktywnie wzięło udział około 60 uczniów, z informacją o działaniach TEG dotarliśmy także do pracowników szkoły oraz szpitala. Odbyły się warsztaty, konkursy, wykłady, działania informacyjne. Sukcesem jest coraz większa liczba chętnych uczniów oraz nauczycieli do angażowania się w działaniach i chęć promowania TEG.

Zadania zorientowane na promowanie wiedzy i umiejętności wynikających z tegorocznego hasła przewodniego TEG podejmowano również w ramach Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. Podczas weekendowych ćwiczeń uczniowie zostali zapoznani z prezentacją multimedialną opracowaną na potrzeby akcji w oparciu o materiały Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródło” – „Odpowiedzialna konsumpcja” oraz „Żywność”. Szczególnie podkreślono problem występowania głodu na świecie i kryzysu żywnościowego, wskazywano na negatywne skutki marnowania żywności oraz przedstawiono i omówiono zasady sprawiedliwego handlu i zakupów.

W związku z faktem, że jednym z zaplanowanych działań na ten dzień było przygotowanie sałatki owocowej, dziewczęta i chłopcy wraz z nauczycielami udali się do pobliskich punktów handlowych, gdzie nabyli, w ustalonej wcześniej ilości, potrzebne produkty, zwracając szczególną uwagę, aby były to artykuły spożywcze produkowane lokalnie – w naszym kraju, a w przypadku owoców- w naszym regionie.

Samo przygotowanie sałatki okazało się najprzyjemniejszym punktem dnia. Do obierania i krojenia owoców z równym zapałem przystąpili zarówno najmłodsi uczniowie, jak i ci uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych. Okazało się to nie tylko świetną nauką i zabawą, ale też sposobem do zintegrowania naszych wychowanków, nie wspominając o możliwości wdrażania do przestrzegania zasad higieny. Dyskusjom na temat najwłaściwszych proporcji poszczególnych produktów w sałatce oraz sposobów, w jaki może być podana, nie było końca. Fakt, że całe przygotowane danie zostało z przyjemnością skonsumowane, zarówno przez uczestników zajęć, jak i dyżurujących w tym dniu pracowników służby zdrowia, świadczy o tym, że nie tylko udało nam się przygotować smaczny deser z lokalnych produktów, ale też właściwie zaplanować ilość potrzebnej do tego żywności. A co za tym idzie, nie zmarnowaliśmy żadnych z zakupionych artykułów.

Warto dodać, iż w trakcie trwania całotygodniowej akcji na gazetce ściennej prezentowane były materiały promujące zasady sprawiedliwego handlu, zostały one również zamieszczone na wręczanych uczniom ulotkach, które mogli zabrać do domu, by podzielić się wiedzą z rodzicami.

Powinniśmy bowiem otwierać nasze oczy i serca na problemy głodu na świecie
i uczyć najmłodsze społeczeństwo odpowiedzialnej i zdrowej konsumpcji.

Tekst: Lucyna Różek, Agata Orszulik